Kjøpe våpen?

crossed guns

Vi får stadig vekk spørsmål fra kunder om å kjøpe våpen. Alle typer og former for våpen, og ting som folk gjerne tror er våpen, men som juridisk ikke er det…

Derfor kommer vi her med en kjapp guide til hva som kreves for å kjøpe hva:

Antikke Våpen

perkrifle britisk koloni b1_2

Våpen produsert før 1890 regnes som antikke, og det er fritt salg på disse. Altså kan “hvem som helst” kjøpe de.

NB: Antikke våpen bør ikke skytes med. 

Plomberte våpen

brengun be4964 b1

Våpen som har blitt plombert etter Gjeldende Forskrifter anses ikke lengre som våpen, siden de ikke kan brukes til å skyte med. Det er fritt salg på disse.

Vi hører veldig mange ganger folk fable om det å åpne plomberinga, altså gjøre et plombert våpen i stand til å skyte igjen. For å sitere børsemakeren: “Det er lettere å lage et nytt, stokk og annet treverk er det eneste som kan brukes.”

Luftvåpen og Softair

hatsan 125

Det er 18 års aldersgrense på alt av SoftAir, og Luftvåpen i kaliber 4.5mm/.177.

Luftvåpen finnes jo i alle kaliber, fra .22 (5.5) helt opp til 50kaliber og større (.87/22.1mm). For å kjøpe et luftvåpen i annet kaliber en 4.5/.177 må man søke politiet om tillatelse.

Startvåpen

29-100-thickbox

Det er i utgangspunktet 18årsgrense på startvåpen i Noirge, uansett kaliber.

MEN! For å være lovlig må det være et løpsplombert startvåpen.

Dette er viktig å vite, for det aller meste av startvåpen som selges i utlandet har ikke dette.

Skarpe Våpen

firearms

Med skarpt våpen menes et våpen som bruker krutt for å skyte ut et prosjektil. Og her er det prosesser som skal til før man kan kjøpe et.

Uansett må man ha et godkjent våpenskap!

Eksempler på godkjente våpenskap, og et eksempel på et som IKKE er ok.

Håndvåpen

arminius hw9 787897 b1.JPG

For å kunne kjøpe et håndvåpen (Revolver eller Pistol) må man:

Ha fylt 21 år.*
Ha en (rimelig) plettfri vandel.
Vært/Være aktivt medlem i en godkjent pistolklubb i minst 6 måneder (her i Drammen har du for eksempel Aron Skytterklubb).
Du må ha fått grunnleggende våpenopplæring.

Dette er for å kunne søke om tillatelse. Du må også ha en grunn til at du skal ha et våpen, og den grunnen bør ikke være: Det er en fyr som skylder meg masse penger, men som ikke vil betale.

Langvåpen

Savage axis J347497 b4Før vi går videre, et raskt ord om hagler:

For, frem til 1 oktober 1990 var det bare 18årsgrense på de fleste hagletyper. Og, selv om det kan virke merkelig, er det enkelte som ikke har fått med seg at dette ikke er tilfellet lengre.

Gjeldende regler for å kjøpe Hagle eller Rifle:

Du må være over 18 år.*
Du må ha en (rimelig) plettfri vandel.
Du har bestått Jegerprøven.
Du er medlem av NJFF eller er medlem i en skytterklubb/skytterlag.

Også her trenger du en grunn til å søke om et våpen.

Automatvåpen

ak47 woodstock

Automatvåpen og våpen av “militær karakter” er ikke tillatt for privatpersoner å selge, kjøpe eller eie. Unntaket her er våpensamlere. For å bli våpensamler må man først bli  medlem i NVHS, og så er går veien videre derfra.

*Unntak finnes. Ref. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-06-09-1/KAPITTEL_2#§8
Advertisements